Разпоредби в промишлеността

BS 8887-1:2006Дизайн за производство, сглобяване, демонтиране и обработка в края на цикъла на експлоатация (MADE).

Filtermist помага на производителите да поддържат високо качество на въздуха в помещенията и оптимални нива на производство.

Производствените и промишлени индустрии традиционно имат репутацията за “мръсни” индустрии, главно поради факта, че замърсителите са естествен вторичен продукт на използваните процеси. Дейности като шлайфане, рязане, фрезоване, струговане и измиване на компоненти могат да създадат маслена мъгла, пари или дим.

Докато по-големите частици, като прах, проникват в носа и устата, по-фините частици, като маслена мъгла и маслен дим преминават през човешките “филтри” и се придвижват по дихателната система и/или кръвоносния поток. И тъй като частиците от някои съвременни машини имат тенденцията да са по-малки от тези, генерирани преди това – рискът от проблеми със здравето за работниците може да бъде повишен поради това, че традиционните филтри не могат да се справят с тези частици с размери под микрон.

Всъщност Световната здравна организация (СЗO) съобщава, че над 65 милиона души понастоящем страдат от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), като 3 милиона души умират от нея всяка година, което я прави третата водеща причина за смърт в целия свят.

Излагането на опасни, носени по въздуха частици може да бъде намалено значително чрез използването на ефективна система за тяхното извличане.