1969

г., основана в Бриджнорт, Шропшир, Великобритания

5

Офиси в 4 страни

60

страни с местни дистрибутори

По-чисти, по-безопасни и по-продуктивни работилници

Създадена в Шропшър, Великобритания през 1969 г., Filtermist възприема като своя мисия да предпазва хората, като се осигуряват по-чисти, по-безопасни и по-продуктивни работни помещения. Компанията, която е част шведската Absolent Air Care Group, проектира, произвежда и монтира индустриални решения за извличане и филтрация на въздуха, включително предоставяне на договори за поддръжка и услуги за вентилация на локално отработени газове (LEV). Filtermist също така дистрибутира редица консумативи за филтрация на обработващи течности и оборудване за контрол на охлаждащи течности в цялото Обединено кралство.

Ползва се от доверието на водещи производители в света.

Filtermist е известна най-вече с производството на гама компактни, тихи и ефективни филтри за маслена мъгла, на които се доверяват водещи производители в света в над 60 страни.

Standards compliance

Съответствие на стандартите

Filtermist е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а продуктите са със знак за качество СЕ.

Всички устройства на Filtermist отговарят на актуализираната ЕС-Директивата за безопасност на машините 2006/42/ЕС (и BS EN ISO 12100-1 и 2) и RoHS-Директивата 2002/95/ЕС (Ограничаване на опасните вещества), а компанията изпълнява REACH-Изискванията (Регистрация, оценка и разрешаване на химичните вещества) ЕС No. 1907/2006