Разпоредби в промишлеността

Разпоредбите, свързани с маслената мъгла в атмосферата, варират от страна до страна, но повечето страни имат някаква форма на ръководни насоки относно трудовото здраве, за да бъдат защитени хората на работните им места. Филтрите за маслена мъгла на Filtermist помагат на компаниите, използващи металорежещи машини, да предпазят своите служители от излагане на вредни, носени по въздуха, частици маслена мъгла.

Filtermist помага на производителите на металообработващи машини (MTM) по цял свят да предпазват техните служители от излагане на маслена мъгла.

Глобалното производство на металообработващи машини понастоящем възлиза на приблизително 84 милиарда* долара, като снабдява разнообразен спектър от производствени сектори, включително медицински изделия, електроника, железопътна техника и военна индустрия. Тъй като металообработващите машини са от ключово значение за всеки производител по света, съществува постоянно нарастващо търсене в цялата автомобилна и транспортна индустрия, по специално поради увеличението на производството и продажбите на превозни средства в последните години.

При рязането, шлайфането и фрезоването се използват охлаждащи и смазочни течности, включително емулсии или чисти масла, които генерират маслена мъгла, когато се обработват метални компоненти под високо налягане. Маслената мъгла във въздуха може да причини редица потенциално сериозни рискове за здравето, включително екзогенен алергичен алвеолит, затова е изключително важно тя да бъде отстранена ефективно.

Посетете раздела за производители на металообработващи машини на нашата страница за новини, за да научите за някои от нашите дългогодишни партньорства с някои от водещите доставчици на машини инструменти във Великобритания.