Следете вашия уловител на маслена мъгла на Filtermist чрез новия и подобрен F Монитор. F 2&2 Монитор + на Filtermist използва световно призната система за светофари от цветни предупредителни светлини, за да предупреди операторите на машините, когато даден уловител на маслена мъгла се нуждае от сервизно обслужване.

Научете повече

Сега с Bluetooth възможност за връзка със специално приложение

F 2&2 Монитор на Filtermist сигнализира мигновено, ако има проблеми със системата за екстракция или ако е необходимо техническо обслужване.