Разпоредби в промишлеността

ISO/TC 20 Стандарти в авиационната и космическата индустрия

Производителите на авиационна и космическа техника трябва да се придържат към стриктни стандарти за ефективност и качество, както се изисква по ISO/TC 20 – техническата комисия на Международната организация за стандартизация (ISO), която е отговорна за разработването и поддържането на стандарти за въздухоплавателни и космически летателни средства. ISO/TC 20 има разработени над 600 стандарта в сферата на въздухоплавателните и космическите летателни средства.

Filtermist помага на производителите на авиационна и космическа техника да осигурят постигането на най високите индустриални стандарти за техните компоненти.

Използването на металообработващи течности за смазване на инструментите и за охлаждане на компонентите при типични производствени приложения в авиационната и космическата индустрия може да генерира редица пренасяни по въздуха замърсители, включително маслена мъгла и мъгла от охлаждащите течности, прах, аерозоли, пара и дим.

Ако тези замърсители не бъдат контролирани ефективно, те могат да причинят значителни проблеми в редица области на бизнеса. Добре документирано е, че излагането на тези течности може да причини широк спектър от проблеми със здравето, включително професионални заболявания като астма, дерматит, увреждане на черния дроб и дори ракови заболявания. Освен това лошото качество на въздуха може да доведе то занижено качество на продуктите, повреждане на оборудването, по-ниски нива на продуктивност на работниците, както и скъпоструващи последствия при неспазване на изискванията на разпоредбите за индустриално регулиране.

Уловителите на маслена мъгла Filtermist се ползват с доверието на водещи в света производители на авиационна и космическа техника за ефективно отстраняване на маслена мъгла и мъгла от охлаждащи течности, дим и пари от въздуха в работните помещения. Те също така са използвани в среди с наличие на високи нива на Skydrol - пожароустойчива авиационна хидравлична течност, без да се съобщава за нежелани ефекти до момента.

Приложения в авиационната и космическата индустрия

Всички приложения