Разпоредби в промишлеността

IATF 16949:2016 Управление на качеството в автомобилната индустрия

Ефективното извличане на маслената мъгла и аерозолите, генерирани от производствените процеси в автомобилната индустрия, може да спомогне за осигуряване на постоянство в качеството на компонентите, което може да допринесе за продължаващия успех на организациите, акредитирани по IATF 16949. Извличането на топъл въздух от затвореното работно пространство на металообработващите машини може да спомогне за контролиране на работната температура вътре в машината, като поддържа тази температура стабилна. Това от своя страна може да намали термалното разширяване и да спомогне за свеждане до минимум на потенциални неточности в компонентите.

Използването на Filtermist може да спомогне да постигнете съответствие