Нуждата за ефективно извличане!

Въпреки въвеждането на разпоредби, създадени да подобрят здравето на работниците и качеството на въздуха в работните помещения в много страни по целия свят, значителен брой хора все още са изложени ежедневно на потенциално животозастрашаващи частици.

Малко математика

Повечето възрастни вдишват и издишват между 12-20 пъти на минута в покой. Това се равнява на 17280 или 28800 вдишвания на ден – или средно по 23040 вдишвания на ден. А това прави 960 вдишвания на час. Като се умножи тази цифра по средно 8-часов работен ден, се вижда, че работниците в замърсени работни среди потенциално вдишват 7680 вдишвания на замърсен въздух през всеки един работен ден!

Какво могат да направят работодателите, за да сведат до минимум този риск?

Има редица мерки, които работодателите могат да предприемат, за да спомогнат за предпазването на техните служители от излагане на опасни, носени по въздуха частици:

  • Да оценят рисковете и да решат какви предпазни мерки са необходими
  • Да предотвратят или ефективно да контролират излагането
  • Да се погрижат за това да бъдат използвани и поддържани мерки за контрол
  • Да наблюдават качеството на въздуха


Следете вашия уловител на маслена мъгла на Filtermist чрез новия и подобрен F Монитор. F 2&2 Монитор+ на Filtermist използва световно призната система за светофари от цветни предупредителни светлини, за да предупреди операторите на машините, когато даден уловител на маслена мъгла се нуждае от сервизно обслужване.

Научете повече

Сега с Bluetooth възможност за връзка със специално приложение

F 2&2 Монитор на Filtermist сигнализира мигновено, ако има проблеми със системата за екстракция или ако е необходимо техническо обслужване.