Гама от неръждаема стомана

Гама от неръждаема стомана

Филтриращите системи за маслена мъгла от сериите FX и S на Filtermist са поместени в стандартна конструкция от нелегирана стомана, а така също и във вариант от неръждаема стомана за използване в опасни или корозионни среди.

Използването на Filtermist може да спомогне да постигнете съответствие
Filtermist's S Series stainless steel range

Приложения в хранителната индустрия

Всички приложения