Absolent Group

Absolent Group AB разработва и произвежда технологии за филтрация за въздуха в индустриалните процеси. Осигуряваме чист въздух – подобрявайки работните среди на служителите по цял свят.

Нашата визия е да станем световни лидери в оборудването за почистване на отработения въздух в индустриални приложения, с марки, които се отличават като гаранция за екологична отговорност.

Основните ценности на групата са: Качество, иновации, фокус върху клиентите и отговорност.

Групата развива дейност в над 60 страни по цял свят и предлага широк спектър от решения за елиминиране на маслена мъгла, маслен дим, аерозоли, прах и летливи органични съединения (VOC) от работните среди в почти всички индустриални сектори, включително автомобилната индустрия, авиационната и космическата индустрия, петролната и газовата индустрия, електрониката, железопътния транспорт, стоманодобива, енергетиката, фармацевтичната промишленост, печатарството, опаковането и конвертирането и обработката на храни.

www.absolentgroup.com