1969

г., основана в Бриджнорт, Шропшир, Великобритания

5

Офиси в 5 страни

60

страни с местни дистрибутори

По-чисти, по-безопасни и по-продуктивни работилници

Създадена в Шропшър, Великобритания през 1969 г., Filtermist възприема като своя мисия да предпазва хората, като се осигуряват по-чисти, по-безопасни и по-продуктивни работни помещения. Компанията, която е част шведската Absolent Group, проектира, произвежда и монтира индустриални решения за извличане и филтрация на въздуха, включително предоставяне на договори за поддръжка и услуги за вентилация на локално отработени газове (LEV). Filtermist също така дистрибутира редица консумативи за филтрация на обработващи течности и оборудване за контрол на охлаждащи течности в цялото Обединено кралство.

Ползва се от доверието на водещи производители в света.

Filtermist е известна най-вече с производството на гама компактни, тихи и ефективни филтри за маслена мъгла, на които се доверяват водещи производители в света в над 60 страни.

Standards compliance

Съответствие на стандартите

Filtermist е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а продуктите са със знак за качество СЕ.

Всички устройства на Filtermist отговарят на актуализираната ЕС-Директивата за безопасност на машините 2006/42/ЕС (и BS EN ISO 12100-1 и 2) и RoHS-Директивата 2002/95/ЕС (Ограничаване на опасните вещества), а компанията изпълнява REACH-Изискванията (Регистрация, оценка и разрешаване на химичните вещества) ЕС No. 1907/2006

Комплексно цялостно обслужване до ключ

Във Великобритания, наред с ефективното отстраняване на маслена мъгла от въздуха в индустриалните работни помещения, Filtermist също така предоставя комплексни услуги за отстраняване на дим, прах и аерозоли и е дистрибутор за Великобритания на асоциираната компания Absolent AB.

Комплексното предлагане “до ключ” на Filtermist включва спецификация, проектиране, доставка на оборудване, монтиране, пускане в експлоатация и разширено следпродажбено техническо обслужване за самостоятелни и централизирани системи за извличане.

Safe Contractor Approved

Специални екипи от квалифицирани инженери осигуряват рутинна и реактивна поддръжка, тестване за вентилация на местни отработени газове (LEV) и наблюдение на въздуха в цялото Обединено кралство. Filtermist е акредитирана като SafeContractor (безопасен изпълнител) за своите високи нива здраве и безопасност.

Търговското подразделение Direct Filtration предлага широк спектър от консумативи за филтри за използване в приложение за филтрация на обработващи течности, както и материали за въздушни филтри. Filtermist развива дейност в шест дъщерни компании във Великобритания – Cades Ltd, Dustcheck Ltd, DCS Limited, Ecogate Ltd, Gallito Ltd and Multi-Fan Systems Ltd, и отговаря за германската асоциирана компания Bristol T&G International GmbH.