CSX Количка с циклонен отделител

Комбиниран стенд, включващ вграден пред-уловител, идеален за тежък режим на работа, например при шлифовъчни машини. Стендът е изработен с големи врати, позволяващи лесен достъп за ремонт и техническо обслужване. Той се доставя заедно с 4 застопоряващи се колелца, входна тръба с коляно под 90°, пред-уловител и тръба ф50mm за отпадъка, с кран.

Забележка: CSX е подходящ само за устройства FX5002, FX6002 и FX7002. За съвет се свържете с Filtermist.

CSX Stand

Стойка за под

Разтягащата се стойка за пода на Filtermist се доставя на части за по-лесно транспортиране. Височината на стойката се регулира изцяло, а в основната плоча предварително са пробити отвори за захващане с болтове към пода на работното помещение. Стойките са подходящи за сериите S и FX, оборудват се със специфични за клиента закрепващи елементи, за да се гарантира надежден монтаж на устройствата

Floor Stands

Поставки към машините

Тези надеждни поставки са предназначени за директен монтаж към машината, където подовото пространство е ограничено. Позволяват закрепване на устройствата, като се преценява мястото, предназначението, достъпа с цел поддръжка и размера на устройството. Поставките към машините са подходящи за устройства от сериите S и FX.

Machine Tool Stands