Следете вашия уловител на маслена мъгла на Filtermist чрез новия и подобрен F Монитор. F 2&2 Монитор на Filtermist използва световно призната система за светофари от цветни предупредителни светлини, за да предупреди операторите на машините, когато даден уловител на маслена мъгла се нуждае от сервизно обслужване.

Както F 2&2 Монитор, така и F 2 Монитор+ измерват въздушен поток и време. F 2 Монитор + има допълнителната функционалност за измерване на вибрациите и температурата на двигателя – което още повече Ви помага да определите кога вашето устройство на Filtermist се нуждае от сервизно обслужване.

F 2&2 Монитор+ се продават като допълнителна опция и могат също така да се монтират към цялата гама на Filtermist.

Защитете хората си, като се уверите, че филтърът ви винаги функционира правилно.

F-Monitor

Сега с Bluetooth възможност за връзка със специално приложение

Гледайте видеото ни за F 2 Монитор Изтеглете листовка за повече подробности

Комплекти за техническа поддръжка

Filtermist предлага множество лесни за монтаж, евтини комплекти за сервиз и поддръжка, определени за интервали на обслужване от 1000 и 2000 часа. Резервните части на Filtermist са конструирани специално да гарантират, че устройството функционира непрекъснато ефективно и сигурно. Използвайте винаги оригинални резервни части на Filtermist, за да гарантирате, че Вашият уловител на маслена мъгла ще поддържа оптимална производителност.

Maintenance Kits

Техническо обслужване на място

В някои страни се предлага пълна услуга по техническо обслужване на място. За повече подробности моля проверете при дистрибутора за Вашия регион.

On-site Maintenance