Vortex

"Vortex" е чисто нов предфилтър, който специално е конструиран при използване на охлаждащи течности с голям обем и ниско налягане, като в многошпинделните машини. Използваният в такива случаи обем масло предполага, че традиционните маслени филтри могат бързо да се задръстят, което предизвиква допълнителни разходи за замяната или унищожаването им.

Филтърът Vortex кара наситения въздух да се върти по спирала, при което от него се отделят големите маслени капки. Останалата след това маслена мъгла преминава през Filtermist устройство по обичайния начин – маслото се улавя както от Vortex, така и от Filtermist системата и се връща към машината, а чистият въздух се връща обратно в работното помещение.

Vortex Prefilter

Компактен циклонен уловител

Filtermist циклонните уловители са предназначени да събират праха и стружките преди да влязат във Filtermist устройството.

Системата е монтирана на входа на Filtermist устройството и замърсеният въздух преминава през нея. Зоната с ниско налягане в сепаратора кара по-тежките частици да паднат на дъното му, където лесно могат да бъдат отстранени.

Без да се отрази на ефективността на устройството, Filtermist е намалил височината на конструкцията му, за да комплектова с него компактните си екстракторни системи.

Replaceable and reusable prefilters

Взаимозаменяеми филтри и филтри за многократна употреба

Предфилтърът, проста и евтина добавка към всмукателната тръба, е правоъгълна конструкция с вградена кутия, съдържаща пласт филтрираща материя или метална мрежа. Тази материя може да се измива или заменя. Предфилтрите трябва да се използват само при лек прах. Инсталациите с по-тежък прах или частици изискват при определени условия използване на циклонни уловители за прах и стружки.

Replaceable and reusable prefilters